Internetowe targowisko w Twojej okolicy
Patronite
 

Regulamin i politykę prywatności serwisu targ.info

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu targ.info, zwanego dalej „Serwisem”, zasady obsługi i działania przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem serwisu targ.info jest jest firma Expanding Web, zwana dalej „Administratorem”
 3. Kontakt z Administratorem można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected] .
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
 5. Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego.
 6. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.
 8. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Administratora za pośrednictwem strony targ.info, jest spełnienie przez komputer lub urządzenie mobilne użytkownika oraz system i oprogramowanie zainstalowane na nich, następujących wymagań:
  • Połączenie z siecią internet poprzez łącze internetowe o rzeczywistej przepustowości min. 1 Mbps
  • Użycie jednej z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 46.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 51.0. i wyższej, Safari w wersji 5.1.7 i wyższej
  • Jeden z systemów operacyjnych: Android w wersji 5.0 lub wyższa, iOS w wersji 8,0 lub wyższej, Windows 7 lub nowsze, Mac OS 10.7 lub nowszy
  • Komputer lub urządzenie mobilne z procesorem min. 1 GHz. oraz pamięcią operacyjną RAM min. 1 GB.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 10. Administrator jest właścicielem Serwisu targ.info oraz świadczy w jego ramach następujące usługi:
  • Zapewnienie dostępu online do zasobów Serwisu, formularzy kontaktowych, w tym w szczególności do bezpiecznego i płynnego przepływu informacji pomiędzy Użytkownikami oraz moderatorami portalu.
  • Wysyłanie i obsługa newslettera.
Definicje
 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu targ.info, oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik – osoba, korzystająca z Serwisu za pośrednictwem połączenia internetowego.
 3. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, poprzez założenie Konta Użytkownika.
 4. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych Zarejestrowanemu Użytkownikowi, dostępnych po zalogowaniu poprzez wpisanie unikalnego loginu i hasła, wprowadzonych podczas rejestracji lub w późniejszym okresie.
 5. Produkt – towary prezentowane w sklepie internetowym Serwisu.
 6. Formularz elektroniczny–graficzny interfejs użytkownika wystawiany przez oprogramowanie , służący do przygotowania i wygenerowania dokumentu elektronicznego godnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego
 7. Dane osobowe - to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania ze serwisu internetowego targ.info są to w szczególności dane, które podajesz zakładając konto w serwisie internetowym, zapisując się na newsletter. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies. Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności:
Rejestracja Konta Użytkownika
 1. Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik dokonuje pod adresem https://targ.info/ , do którego dostęp uzyskuje poprzez zakładkę Zaloguj lub po dodaniu Produktu do Koszyka.
 2. W celu zarejestrowania Konta Użytkownika, Użytkownik podaje wskazane dane, w szczególności takie jak imię, nazwisko, login/e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, hasło.
 3. Warunkiem założenia Konta Użytkownika jest podanie wszystkich wymaganych danych oraz akceptacja Regulaminu.
 4. Do Konta Użytkownika istnieje możliwość zalogowania się za pośrednictwem aplikacji Facebook oraz Google. Przed zalogowaniem się do aplikacji Facebook oraz Google należy zapoznać się z regulaminem tych aplikacji.
 5. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w §3 ust. 2, zostanie przesłany na adres e-mail, podany podczas rejestracji, link aktywacyjny do Konta Użytkownika. Konto staje się aktywne po kliknięciu w przesłany link aktywacyjny.
 6. W celu zamknięcia Konta Użytkownika, Zarejestrowany Użytkownik powinien skorzystać z funkcji Zamknij Konto, znajdującej się w zakładce konto > ustawienia lub poprzez przesłanie oświadczenia o zamknięciu konta na adres [email protected], z adresu email podanego podczas rejestracji.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania podanych danych na bieżąco.
 8. W przypadku nieużywania Konta Użytkownika przez Zarejestrowanego Użytkownika przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty ostatniego zalogowania, Administrator może usunąć Konto Użytkownika, jednakże tylko w sytuacji, gdy po upływie tych 3 miesięcy wezwie Zarejestrowanego Użytkownika do podjęcia aktywności, oraz wyznaczy mu w tym celu dodatkowy 14 dniowy termin z informacją o możliwości usunięcia Konta Użytkownika, a Zarejestrowany Użytkownik żadnej aktywności w tym czasie nie podejmie.
Zasady Ogólne
 1. Warunkiem zalogowania w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień podczas dokonywania rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Wszystkie ceny oraz informacje na temat produktów oferowane w Serwisie będą modyfikowane przez użytkowników portalu, dlatego mogą ulec zmianie.
 3. Użytkownicy zamieszczający swoje oferty w serwisie trag.info udostępniają swoje dane osobowe innym użytkownikom serwisu, zarówno posiadającym konto na serwisie jak i osobom odwiedzającym.
 4. Dane osobowe udostępnione w ramach zamieszonych przez Użytkowników ogłoszeń w serwisie mogą być również widoczne dla osób korzystających z serwisów społecznościowych facebook.
 5. Administrator oraz Serwis nie ma wpływu na jakość/świeżość produktów, ilość, opis, cenę, oraz wszelkie pozostałe informacje na temat wystawionego na stronie produktu
Formularze
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe moderatorom oraz innym użytkownikom portalu za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej
 1. Formularza rejestracji
  Dane przekazane w ramach formularza rejestracji są przetwarzane w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu do usług elektronicznych (zalogowania się, przypomnienia, zmiany hasła), aktywacji licencji usług elektronicznych i wysyłania korespondencji elektronicznej , zgodnie z regulaminami lub licencjami Przekazane dane będą przetwarzane do czasu usunięcia konta.
 2. Formularza rejestracji Użytkownika Forum dyskusyjnego
  Dane przekazane w ramach formularza rejestracji Użytkownika Forum dyskusyjnego są przetwarzane w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu do usługi elektronicznej Forum Dyskusyjnego (zalogowania się, przypomnienia, zmiany hasła). Przekazane dane będą przetwarzane do czasu wylogowania użytkownika.
 3. Formularza subskrypcji Newsletterów
  Dane przekazane w ramach formularza subskrypcji Newsletterów są przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi zamówionego newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 4. Formularz kontaktowy pomiędzy użytkownikami portalu a moderatorami
  Dane osobowe przekazane w ramach formularza ,nie będą przetwarzane ani zapisywane na serwerze.
 5. Formularzy kontaktowy między użytkownikami portalu
  Droga danych przekazanych w ramach formularzy kontaktowych które przepływają pomiędzy użytkownikami nie będą przetwarzane ani zapisywane na serwerze. Będą służyły jedynie do komunikacji pomiędzy użytkownikami portalu.
Newsletter
 1. Administrator określa zasady korzystania z Newslettera.
 2. Przed wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach usługi Newsletter Administrator, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newslettera lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newslettera przez Administratora.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących, produktach i usługach, aktualnych promocjach, prezentacje Podmiotów współpracujących, ciekawostki związane z produkcją żywności, wartościami odżywczymi poszczególnych produktów, itp.
 5. Każdy Newsletter zawiera informacje o Administratorze danych osobowych, jako nadawcy Newslettera, merytoryczną treść oraz możliwość rezygnacji z usługi Newslettera.
 6. Zamówienie usługi Newslettera następuje poprzez podanie adresu poczty elektronicznej pod linkiem „Newsletter”. Akceptacji warunków Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu otrzymywania Newslettera. Następnie należy dokonać Zamówienia Newslettera.
 7. Podczas wypełniania formularza zamówienia Newslettera, Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk „tutaj” w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.
Informacje dotyczące Google LLC
 1. Zasoby korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google").
 2. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 6. Korzystając z zasobów Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Dane będą przechowywane przez okres 26 miesięcy.
Logi techniczne usług
 1. Korzystanie z Zasobów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są Zasoby.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Zasobami, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Postanowienia końcowe
 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] , oraz numerem telefonu 501 616 656, a także listownie pod adresem ExpandingWeb, ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
 2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu, należy go interpretować w taki sposób, aby jego wykładnia była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Administrator poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika lub Użytkowników zapisanych na Newsletter o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik zapisany na Newsletter nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie lub zaprzestanie otrzymywania Newslettera.